Przynosimy Ci biografie

wszystkich słynnych królów Wikingów

z naszym piwem.

Zdrowaś Odyna,

bądź wierny sobie,

poszukiwać wiedzy,

być mądrym,

nie bój się śmierci

oraz

spraw, aby każda chwila była magiczna.